't Donderkopje

 Peuterspeelzaal

't Donderkopje    

’t Donderkopje is gevestigd in de Meester Baarsschool en heeft 4 voorschool groepen. Iedere bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De kinderen bezoeken de PSZ 4 dagdelen per week (2 ochtenden en 2 middagen) en worden begeleid door 2 groepsleidsters. In totaal beschikt de PSZ over 4 groepsleidsters.  

Er wordt gebruik gemaakt van het voorschool programma 'Puk en Ko'. Dit is een programma dat bestaat uit 10 thema’s die per thema het hele jaar door behandeld worden. In deze thema’s worden activiteiten aangeboden die de totale ontwikkeling van de kinderen stimuleert, zodat zij een goede start kunnen maken op de basisschool.  

Ook de ouderparticipatie is een belangrijk onderdeel van het programma. Zo beginnen wij de dag met de ouders in de kring, wordt er per thema een werkboekje mee gegeven waar de ouders samen met hun kind thuis mee aan de slag kan en vragen wij hulp bij het tot stand komen van de thema’s of bijvoorbeeld bij de uitstapjes.    

Mocht geïnteresseerd zijn in het rapport dat de GGD over ons geschreven heeft, kunt u dit opvragen bij één van de peuterspeelzaalleidsters. Het rapport ligt ter inzage in de lokalen. Ook kunt u het rapport vinden op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (Klik hier voor het LRKP Rapport).

Laatste nieuws


Nieuw schooljaar