Dietiste  

Meester Baars basisschool behoort tot de Lekker fit school, waarbij aandacht wordt besteed aan de gezondheid van leerlingen. Middels Lekker fit willen wij (o.a. school, schooldiëtiste en gymdocenten) ouders en kinderen bewust maken van gezonde voeding en leefstijl in verband met de gezondheidsrisico's van overgewicht op latere leeftijd. In Nederland stijgt de prevalentie van overgewicht, ook bij jonge kinderen. Uit het Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek bleek in 2017 dat bijna 14% van de jeugd overgewicht had. Van de kinderen van vier tot en met 17 jaar oud had 13.5% overgewicht, waarvan 2.8% obesitas. In 2018 had 16% van de kinderen en jongeren van twee tot 25 jaar overgewicht. Van de jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) was bijna een kwart te zwaar. Dat meldt het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) naar aanleiding van nieuwe cijfers in de Jeugdmonitor. Veel kinderen met overgewicht blijven als volwassene te zwaar en hebben meer kans op gezondheidsproblemen, indien het niet tijdig wordt behandeld. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat kinderen met overgewicht vaker last hebben slecht zelfvertrouwen, depressie, minder goed sociaal functioneren, sociale buitensluiting, pesten en slechtere schoolprestaties. Gezien de gezondheidsrisico's van een te hoog lichaamsgewicht is preventie van overgewicht van cruciaal belang. Centraal staat hierbij een gezonde leefstijl, met het accent op een evenwichtig voedingspatroon (rekening houdend met de fysieke, sociale, en economische factoren) en voldoende lichamelijke activiteit.

Wat doet een schooldiëtiste?

  • De schooldiëtiste meet en weegt elk schooljaar alle leerlingen van de school (mits er toestemming is gegeven door de ouders.
  • Werkt voornamelijk samen met de gymdocenten van de basisschool.
  • Is één keer in de 5 á 6 weken aanwezig op school. 
  • Samen met de schooldiëtiste leren zowel ouders als leerlingen hoe zij gezonder kunnen eten, worden bewuster van wat gezonde voeding is en daarnaast voldoende bewegen. We gaan dus niet diëten of lijnen!
  • De schooldiëtiste zal ook leuke en leerzame workshops of voorlichtingen over gezonde voeding geven. 
  • Er zijn geen kosten voor de afspraken met de schooldiëtiste verbonden. 
  • Mochten ouders of leerlingen vragen hebben over voeding al dan niet in combinatie met een (chronische) aandoening dan kunnen ze altijd contact opnemen met de schooldiëtiste.


Onze diëtiste is Fay. U kunt contact met haar opnemen via:

Info@voedingsadviesbroer.nl
Fay@voedingsadviesbroer.nl
010-3070623

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT