Ons onderwijs

Ons onderwijs richt zich in naar de Jenaplan richtlijnen. We willen kinderen hoogwaardig onderwijs bieden, waarbij we de opbrengsten naar een zo hoog mogelijk niveau tillen, door een planmatige aanpak. Bij ons staat niet de leerling maar het kind centraal. Voor uitgebreidere informatie kunt u hier klikken. 

Wat is Jenaplan?

In onze schoolgids staat beschreven hoe we omgaan met het concept Jenaplan. Klik hier voor de schoolgids. Op de site van de Nederlandse Jenaplan Vereniging kunt u meer lezen over Jenaplan: www.jenaplan.nl 


Wat is de RVKO?

De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs is een vereniging die al 140 jaar scholen voor Katholiek Onderwijs in Rotterdam en de buitengemeenten bestuurt en beheert. Onder het bestuur van de vereniging ressorteren 55 scholen voor primair onderwijs, waar ruim 20.000 kinderen en 1.900 personeelsleden een groot deel van hun dagen doorbrengen.

Een groot bestuur, één van de grootste van Nederland, dat de zorg en verantwoordelijkheid voor alle betrokkenen bij de scholen buitengewoon serieus neemt. Wij zijn  er trots op onze 55 scholen aan u te mogen presenteren.

De diversiteit is groot, de scholen werken vanuit de missie van de vereniging. Zie ook www.rvko.nl

Kiddoozz (kinderopvang)

In de school bevindt zich ook een kinderopvang. Deze valt onder de organisatie Kiddoozz en werken op een manier die aansluit bij de Jenaplangedachte.
Wilt u informatie over deze opvang, kunt u terecht op de site: www.kiddoozz.nl

Laatste nieuws


Nieuw schooljaar