De Ouderraad

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die allerlei activiteiten organiseert voor de kinderen. Zij vergadert een vast aantal keer per jaar (zie schoolkalender) waarbij ook altijd een of twee teamleden aanwezig zijn. De ouderraad verdeelt het werk over diverse commissies zodat niet iedereen op elk moment van het jaar even actief hoeft te zijn. Gelukkig hebben we een grote ouderraad maar ook daar vinden mutaties plaats en het is dus belangrijk elk jaar te toetsen of er nog ouders zijn die ook willen deelnemen in de raad. 

Voor de meeste ouders is het gevoel van betrokkenheid bij school van hun kind(eren) een belangrijke reden om lid te worden van de ouderraad. Het lidmaatschap van de ouderraad geeft meer inzicht in het reilen en zeilen van de Meester Baarsschool. En het is een prettige manier om het team een handje te helpen en met eigen ogen te zien hoe de leerlingen genieten van alle leuke activiteiten die tijdens en buiten de lessen om worden georganiseerd. Mocht u wel willen helpen, maar geen lid willen worden van de OR, dan kunt u zich aan het begin van het jaar opgeven als stamgroepouder of als hulpouder bij de verschillende activiteiten.

OUDERBIJDRAGE

Jaarlijks vraagt de ouderraad een bijdrage van de ouders voor het schoolfonds. Uit het schoolfonds worden activiteiten betaald, zoals: Sinterklaas, Kerstfeest, Paasontbijt, tractaties bij sportdagen enz. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks tijdens de algemene ouderavond vastgesteld. De bijdrage is dit schooljaar € 50,00.

de stamgroepouder

De stamgroepouder helpt de stamgroepleider met praktische zaken. Zo kan het zijn dat we hulp nodig hebben om naar de kinderboerderij te gaan, de stamgroepouder helpt om ouders te vinden die daarbij zouden willen helpen. Of al er bijvoorbeeld kerstdiner gehouden wordt in de groep, is de stamgroepouder daarbij om te helpen. Zo zijn er tal van activiteiten waar het kan zijn dat de stamgroepouder de hulp van deze ouder(s) inschakelt.

Contact

Heeft u interesse of vragen? Laat het ons weten. U kunt contact met ons opnemen door te e-mailen naar info@meesterbaars.nl .

Laatste nieuws


Nieuw schooljaar