Peuterspeelzaal ’t Donderkopje

Alle peuters van 2 jaar en ouder zijn van harte welkom om maximaal 5 dagdelen (3 ochtenden, 2 middagen) per week te komen spelen en leren in een veilige en vertrouwde omgeving van peuterspeelzaal ’t Donderkopje. Dit onder leiding van vaste, gediplomeerde en gekwalificeerde pedagogisch medewerksters.

Peuterspeelzaal ’t Donderkopje is geïntegreerd in basisschool Meester Baars en maakt gebruik van hetzelfde gebouw en speelplein. Tevens vind gezamenlijk overleg plaats om onder andere de thema's op elkaar af te stemmen. Hiermee is een doorgaande leerlijn van 2 tot 12 jaar gewaarborgd.

Wat vinden wij belangrijk?

• Zelf doen en zelf ervaren met ontwikkelingsmaterialen,
• Activiteiten in grote en kleine groepjes of individueel,
• Veel buiten rennen en spelen,
• Speelse voorbereiding op de basisschool.

Meer over ‘t Donderkopje
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT