Meer over Jenaplan

In het Jenaplanonderwijs staat het kind centraal. Ieder kind is uniek in zijn ontwikkeling, talenten en leerstijl. Daarom geven wij kinderen de ruimte zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Zij mogen verschillend zijn; het doel is dat de kinderen van de verschillen en van elkaar leren en dat ze verschillen leren respecteren. Het Jenaplanonderwijs is gericht op de opvoeding van kinderen en omvat daarom veel meer dan het aanleren van de standaard schoolse kennis en vaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen. Kinderen leren op een Jenaplanschool veel door deel te nemen aan de zogeheten basisactiviteiten: spreken/communiceren, spelen, werken en vieren. De leerstof van een Jenaplanschool komt uit de leefwereld van de kinderen en uit het cultuurgoed van de maatschappij.  

Bijna alle Jenaplanscholen werken met stamgroepen, waarin kinderen zitten uit twee of drie verschillende leerjaren. Meester Baars heeft bewust gekozen voor stamgroepen van twee leerjaren (groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8). Kinderen kunnen zelf kiezen of zij graag met oudere of jongere kinderen omgaan, en de oudere kinderen kunnen de jongere kinderen helpen, waardoor de kans dat kinderen op een bepaald vlak zich langzamer ontwikkelen, wordt verkleind. Een gevolg van de stamgroepen is dat de positie van kinderen na elk jaar verandert: een jongste wordt oudste en een oudste wordt het jaar erop weer jongste, enzovoorts. De kinderen moeten zich dus steeds aanpassen en doen daardoor belangrijke sociale ervaringen op.

In de meest wenselijk situatie heeft daarmee het kind een stamgroepleider twee jaar achter elkaar. De stamgroepleider kent het kind dan en andersom. Omdat wij meerdere stamgroepen op school hebben met dezelfde leerjaren, wordt zorgvuldig gekeken naar de indeling van de kinderen. De kinderen mogen daarbij aangeven met welke vrienden zij het liefst doorschuiven naar een volgend leerjaar. Het is aan de school om te bekijken of dit een juiste keuze is geweest en of overplaatsen naar een andere stamgroep wenselijk is. Wij gaan in gesprek met ouders om te kijken wat passend is indien de school constateert dat de situatie dusdanig zorgelijk is dat overplaatsen nodig is. 

Algemene uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs zijn:
Het totale kind is het allerbelangrijkste en niet alleen de leerstof. De school zal zo goed mogelijk aansluiting vinden bij de ontwikkeling van het kind.

Het vormen van een eigen persoonlijkheid vindt plaats in samenspel met andere kinderen en volwassenen. Leren met anderen om te gaan en samen te werken, weerbaar te worden en voor zichzelf en anderen op te komen, dat stimuleren wij.

De vrijheid die het kind krijgt, gaat samen met het leren dragen van verantwoordelijkheid. Zo leren kinderen om rekening te houden met anderen.

Verschillen tussen kinderen benaderen we op een positieve manier. Zo leren we beter met elkaar om te gaan. De Jenapleinschool werkt vanuit twintig basisprincipes. De principes vormen de basis voor de visie en ons werk.

Meer informatie: www.jenaplan.nl 

Rondleiding of inschrijven?

Heeft u interesse in onze school of peuterspeelzaal voor uw zoon en/of dochter? Dan kunt u onderstaande informatie invullen. Na ontvangst van uw bericht nemen wij contact met u op. We maken dan graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek en rondleiding.
Naar ons formulier.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT