Meer over Jenaplan

In het Jenaplanonderwijs staat het kind centraal. Ieder kind is uniek in zijn ontwikkeling, talenten en leerstijl. Daarom geven wij kinderen de ruimte zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Zij mogen verschillend zijn; het doel is dat de kinderen van deze verschillen en daarmee van elkaar leren en dat ze deze verschillen leren respecteren. Het Jenaplanonderwijs is gericht op de opvoeding van kinderen en omvat daarom veel meer dan het aanleren van de standaard schoolse kennis en vaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen. Kinderen leren op een Jenaplanschool door deel te nemen aan de zogeheten basisactiviteiten: spreken/communiceren, spelen, werken en vieren. De leerstof van een Jenaplanschool komt uit de leefwereld van de kinderen en uit het cultuurgoed van onze maatschappij. Daarin maken wij ook gebruik van methodes die wij gebruiken als bron voor ons lesaanbod en waarin de doelen centraal staan. 

Jenaplanscholen werken met stamgroepen, waarin kinderen zitten uit twee of drie verschillende leerjaren. Meester Baars heeft driejarige stamgroepen, te weten 4 groepen met instromers-1-2, 6 groepen 3-4-5 en 6 groepen 6-7-8. In een driejarige stamgroep verandert de rol van de kinderen ieder schooljaar: een jongste wordt middelste, een middelste wordt oudste en een oudste wordt jongste, enzovoorts. De kinderen moeten zich in deze verschillende rollen ieder jaar aanpassen en doen hiermee belangrijke sociale ervaringen op die wij hen graag meegeven ter voorbereiding op de middelbare school.

In de meest wenselijk situatie heeft daarmee het kind een stamgroepleider drie jaar achter elkaar. De stamgroepleider kent het kind goed en andersom. Omdat wij meerdere stamgroepen op school hebben met dezelfde leerjaren, wordt zorgvuldig gekeken naar de verdeling van de oudsten als zij aan het einde van het schooljaar uitstromen naar of groep 3 of groep 6. De kinderen mogen daarbij aangeven met welke kinderen zij het liefst doorschuiven naar een volgend leerjaar. Het is aan de school om te bekijken of dit een juiste keuze is geweest en of overplaatsen naar een andere stamgroep wenselijk is. Wij gaan in gesprek met ouders om te kijken wat passend is indien de school constateert dat de situatie dusdanig zorgelijk is dat overplaatsen nodig is. 

Algemene uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs zijn:
Wij zijn een mensenschool. Het totale kind is het allerbelangrijkste en niet alleen de leerstof.

Het vormen van een eigen persoonlijkheid vindt plaats in samenspel met andere kinderen en volwassenen. Leren met anderen om te gaan en samen te werken, weerbaar te worden en voor zichzelf en anderen op te komen, dat stimuleren wij.

De vrijheid die het kind krijgt, gaat samen met het leren dragen van verantwoordelijkheid. Zo leren kinderen rekening te houden met anderen en verantwoording te nemen voor hun eigen gedrag.

Verschillen tussen kinderen benaderen we op een positieve manier en vraag gestuurd. Wij stellen ons nieuwsgierig op en handelen niet vanuit oordeel. Wij geven dit ook aan de kinderen mee. 

Meer informatie: www.jenaplan.nl 

Rondleiding of inschrijven?

Heeft u interesse in onze school of peuterspeelzaal voor uw zoon en/of dochter? Dan kunt u onderstaande informatie invullen. Na ontvangst van uw bericht nemen wij contact met u op. We maken dan graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek en rondleiding.
Naar ons formulier.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT