Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Schoolmaatschappelijk werk op school

Iedereen, jong en oud, kan te maken krijgen met problemen of vervelende situaties thuis of op school. Op die momenten zit je meestal niet zo lekker in je vel. Vooral als je geen idee hebt, hoe je die problemen aan kunt pakken. Soms lossen de problemen na verloop van tijd  ‘vanzelf ’op, maar soms is dat niet het geval.

 

Er zijn aardig wat kinderen die het moeilijk hebben thuis of op school. Hierdoor gaan ze niet met plezier naar school waardoor kinderen niet meer optimaal kunnen groeien en ontwikkelen. Enkele voorbeelden zijn: faalangstig zijn, te maken hebben met pesten, ruzie tussen ouders, te maken hebben met gescheiden ouders, ziekte van een ouder.

Ook ouders kunnen het lastig hebben. Enkele voorbeelden zijn: moeite met het omgaan met lastig gedrag dat hun kind vertoont, financiële problemen of problemen met huisvesting, ruzie met je partner. Wanneer ouders problemen ervaren, heeft dit ook invloed op het gedrag van kinderen: ze kunnen agressief, teruggetrokken of opstandig gedrag gaan vertonen.

 

Gelukkig hoef je niet alleen met deze situatie te blijven zitten. Praten over wat je bezig houdt kan flink opluchten en een eerste stap richting een oplossing. Dit geldt zowel voor kinderen als voor ouders.

 

Wat doet het schoolmaatschappelijk werk?

Het schoolmaatschappelijk werk is er voor ouders, kinderen en leerkrachten en biedt daar waar nodig informatie, advies, hulp en ondersteuning, waardoor kinderen en ouders weer zelf verder kunnen en kinderen weer met plezier naar school gaan.

 

Elke week ben ik op maandag en donderdagmiddag in de even weken op school aanwezig.  U kunt bij mij terecht als u vragen heeft of zich zorgen maakt over uw kind, bijvoorbeeld over de opvoeding of over het gedrag op school en thuis. Samen met u ga ik op zoek naar antwoorden op uw vragen en denk ik met u mee over mogelijke oplossingen die bij uw situatie passen. Hulp van schoolmaatschappelijk werk is gratis en vertrouwelijk.

 

Meer informatie is te vinden in de folder ‘schoolmaatschappelijk werk.  Deze ligt bij de intern begeleider van school. U kunt mij ook aanspreken op school of rechtstreeks met mij (Ellen Velthuizen) contact opnemen via 06-13403810 / evelthuizen@dock.nl ( mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag).

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT