Kinderopvang

Tussenschoolse opvang / overblijf 

De Meester Baarsschool heeft geen continurooster. Dat betekent dat de kinderen tussen de middag van 12.00 uur tot 13.15 uur pauze hebben. Wij stimuleren het als u uw kind tussen de middag op kan halen om thuis rustig te lunchen. Indien u niet in de mogelijkheid bent uw kind te halen of u woont te ver weg van de school, is er de mogelijkheid uw kind te laten overblijven. Uw kind eet en drinkt in de klas onder begeleiding van een ouder hetgeen u hem of haar heeft meegegeven. De andere circa 30 minuten spelen de kinderen buiten. Gecertificeerde sportkrachten begeleiden tussen de middag het buiten spelen middels verschillende spelactiviteiten. De kinderen van groep 1 t/m 4 spelen op het schoolplein, de kinderen van groep 5 t/m 8 spelen in de grote speeltuin IJsselmonde gelegen om de hoek van de school. De bijdrage per kind voor 4 dagen overblijf gedurende het gehele schooljaar bedraagt voor schooljaar 2019-2020 €100,-. Incidenteel overblijven kost € 3,- per keer. U ontvangt de facturen voor de overblijf via Wiscollect. Voor meer informatie: zie onze overblijfspecial.

Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar 
De kinderen van de Meester Baarsschool kunnen bij ons ook voor en na schooltijd worden opgevangen. Wij werken nauw samen met Kiddoozz. Zij zijn gevestigd in ons schoolgebouw. Kiddoozz biedt buitenschoolse opvang van 7.00 tot 18.30 uur. Deze opvang vindt ín de school plaats. De kinderen kennen de schoolomgeving en de samenwerkende partijen hebben nauw contact met elkaar. Dit voelt voor de kinderen als een verlengstuk van school.


Voorschoolse opvang

Vanaf 7.00 uur kunnen kinderen op de opvang  gebracht  worden. Wij bieden de mogelijkheid om kinderen bij ons te laten ontbijten, waarna ze door ons naar hun klas worden gebracht.

Let op: voorschoolse opvang is alleen mogelijk in combinatie met minimaal 1 dag buitenschoolse  per week

Buitenschoolse opvang
Na schooltijd worden de kinderen uit hun klas opgehaald. Kinderen die oud genoeg zijn mogen, na schriftelijke toestemming van de ouder/verzorger, zelf naar hun buitenschoolse opvanglokaal komen.

Vakantieopvang
Gedurende vakantieperiodes bieden wij vakantieopvang aan. Onze  locatie is dan de gehele dag geopend, van 7.00 – 18.30 uur. Zij maken dan regelmatig uitstapjes naar bijvoorbeeld Plaswijckpark en ook het activiteitenaanbod op de locatie breiden zij uit.

Hoe stimuleren wij uw kind?
Bij de BSO is er veel ruimte voor vrij spel. Daarnaast worden dagelijks activiteiten zoals knutselen en gezelschapsspellen  aan de kinderen aangeboden, waarbij de kinderen zelf kunnen kiezen of ze hieraan willen meedoen. Natuurlijk gaan we regelmatig met de kinderen naar buiten, zodat zij zich na een drukke speeldag kunnen uitleven. 

Bij Kiddoozz krijgt uw kind meer dan alleen opvang. Wij bieden u en uw kind: 

  • Een gezonde en warme maaltijd op woensdagen, studiedagen en tijdens de vakanties
  • Aandacht voor zijn/haar ontwikkeling
  • Veelzijdige activiteiten aanbod 
  • Overleg en hulp bij de aanvraag van eventuele toeslagen (Belastingdienst)
  • Ruime openingstijden
  • Samenwerking met andere opvoedpartners in Rotterdam, zoals maatschappelijk werk, consultatiebureaus 
  • Inspraak bij de aanschaf van nieuw speelgoed, materiaal, etc.
  • Eén of meerdere wendagen

Hebben wij uw interesse gewekt, dan kunt u contact opnemen met 06-30036801 of kijk voor meer informatie op https://kiddoozz.nl/locaties

Met spelende groet, Team Kiddoozz

Andere kinderopvangcentra?
In de schoolomgeving zijn ook andere opvangcentra aanwezig. Kinderopvang De Groene Tuin en stichting Kinderopvang IJsselmonde zijn twee opvangcentra waar kinderen van de Meester Baars ook naartoe gaan.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT