Kom je bij ons spelen en leren?

Peutergroep ’t Donderkopje werkt met het voorschools programma ‘Uk & Puk’: bestaande uit thema’s die het hele jaar door behandeld worden en die aansluiten bij de thema’s van de basisschool. Binnen deze thema’s worden activiteiten aangeboden die de totale ontwikkeling van de kinderen stimuleert, zodat zij een goede start kunnen maken op de basisschool.   

Ouderparticipatie is een belangrijk onderdeel binnen peutergroep ’t Donderkopje. Ouders hebben tijdens de inloop de gelegenheid om een werkje met hun kind te doen, of een gesprek te voeren met de pedagogisch medewerkster of met andere ouders. Daarnaast worden ouders op de hoogte gehouden van de thema’s en worden ze uitgenodigd bij de afsluiting van de thema’s. Ook wordt bijvoorbeeld hun hulp gevraagd bij activiteiten en uitstapjes. 

’t Donderkopje in het kort:

- Peutergroep voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

- Vanaf augustus'23 start de peuterspeelzaal met verlangde dagopvang. De peuterspeelzaal is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 14.15 uur. Op woensdag is de peuterspeelzaal geopend van 8.15 uur tot 12.45 uur. 

- Peutergroep gevestigd in gebouw basisschool Meester Baars, Rotterdam-IJsselmonde

- Plaats voor minimaal 64 kinderen in 4 groepen (of minimaal 48 kinderen bij 3 groepen).

- Het pedagogisch beleidsplan, het veiligheids- en gezondheidsplan en het inspectierapport zijn te vinden onder het kopje documenten en liggen ook ter inzage op de groepen binnen de peutergroep. 

Meteen inschrijven of eerst nog meer informatie?

Bel 010 – 483 18 28 en vraag naar Michelle Kluwen. Mailen kan ook, naar michelle.kluwen@rvko.nl

Of kom bij ons langs aan de Koninginneweg 228. Welkom! 
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT