Kom je bij ons spelen en leren?

Peuterspeelzaal ’t Donderkopje werkt met het voorschools programma ‘Uk & Puk’: bestaande uit thema’s die het hele jaar door behandeld worden en die aansluiten bij de thema’s van de basisschool. Binnen deze thema’s worden activiteiten aangeboden die de totale ontwikkeling van de kinderen stimuleert, zodat zij een goede start kunnen maken op de basisschool.   

Ouderparticipatie is een belangrijk onderdeel binnen peuterspeelzaal ’t Donderkopje. Ouders hebben tijdens de inloop de gelegenheid om een werkje met hun kind te doen, of een gesprek te voeren met de pedagogisch medewerkster of met andere ouders. Daarnaast worden ouders op de hoogte gehouden van de thema’s en worden ze uitgenodigd bij de afsluiting van de thema’s. Ook wordt bijvoorbeeld hun hulp gevraagd bij activiteiten en uitstapjes. 

’t Donderkopje in het kort:
- Peuterspeelzaal voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.
- Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn wij open van 8.30 - 12.00 uur en van 12.30 - 15.30 uur. Op woensdag zijn wij open van 8.15 tot 12.45 uur. 
- Peuterspeelzaal gevestigd in gebouw basisschool Meester Baars, Rotterdam-IJsselmonde
- Plaats voor minimaal 64 kinderen in 4 groepen (of minimaal 48 kinderen bij 3 groepen).
- Het pedagogisch beleidsplan, het veiligheids- en gezondheidsplan en het inspectierapport zijn te vinden onder het kopje documenten en liggen ook ter inzage op de groepen binnen de peuterspeelzaal. 

Meteen inschrijven of eerst nog meer informatie?

Bel 010 – 483 18 28 en vraag naar Michelle Kluwen. Mailen kan ook, naar michelle.kluwen@rvko.nl

Of kom bij ons langs, op de Koninginneweg 228, 3078 GS Rotterdam-IJsselmonde.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT